JW DESIGN
 
       
   

Annonsproduktion - Priser

Annonsproduktion med manus
Avser okomplicerad tillverkning av annons där kund levererar tryckbar logotyp, bild, text och JW sätter ihop annons efter anvisning.
Pris 590kr 
Ett elektronisk korrektur ingår i priset. Därefter debiteras 200 kronor per ny korrigering.

Mer avancerad annonsproduktion / Annons utan manus
Avser tillverkning av annons där kund endast delvis levererar fullt ut tryckbar logotyp, bild, text eller anvisning.
Pris per timme. Startkostnad 1090kr (inkl. 2 timmar)
Två elektroniska korrektur ingår i priset. Därefter debiteras 200 kronor per ny korrigering.

Ps. För mer kostnadseffektiv annonsproduktion väljer ni Annonsproduktion med manus