Kategorier

 
       
   

336 Barockkrona 3800 kr

Härlig barockkrona
Höjd ca 83 cm
(någon prisma saknas, centrumlamporna ej inkopplade)

Pris 3800 kr