Kategorier

 
       
   

1149 Rakspegel

Underbart gammalt krackelerat glas
Storlek ca 33 x 27 cm
Fast hyllplan, flera lager gammal färg