Kategorier

 
       
   

1210 Par träkonsoler

Ett par gamla vitmålade träkonsoler
Underbar gammal snickarglädje
Flera lager gammal färg
Sprickor och vistt träbortfall
Kvarsittande spikar
Höjd ca 42,5 cm
Djup ca 32 cm
Tjocklek på trä ca 3 cm