Kategorier

 
       
   

1398 Tågset

Två vagnar, en växel, två kurvor, fem rakor.
Ostämlat, såvitt jag kan se.