Kategorier

 
       
   

Linnetyg

Äldre väv, drygt fyra meter.
Bredd  ca 58cm, någon mindre smutsfläck.
Inga skador förutom normalt användningsslitage.