Kategorier

 
       
   

2035 Krona 3200kr

Rejäl och tung gammal 5 armad krona
Fungerande nydragen el. (de 3 mittenlamporna ej testade)
Höjd ca 95cm, alla prismor verkar finnas med.