Kategorier

 
       
   

Få bort felmeddelanden

I vissa fall så kan det räcka att plocka av pluspolen på batteriet och sedan lägga på pluskabeln på minuspolen för att få bort capasitansen från alla kondensatorer som sparar på strömmen, sedan låta pluspolen vara frånkopplad en liten stund. Bilen börjar då från noll så att säga vilket innebär att det dröjer några mil innan Du ser varningarna igen om inte felet är av allvarligare art. Skulle det vara en glappkontakt som gör att lampan tänder sig vid tex en järnvägsövergång så är den släckt tills det ruckar på sig igen.

 

 
  FöregåendeSo Cold