Kategorier

 
       
   

Det här händer i kroppen när du slutar röka

rökning röka cigaretter fimpa aska nikotin ----------------------------------- Welcome to Jimmy Widegren's official mind space in the net jimmywidegren jimmy widegren

Det här händer i kroppen när du slutar röka
Efter 20 minuter:
Blodtryck och puls går ner till normal nivå.
Efter 8 timmar:
Nikotin och kolmonoxid halten i blodet har minskat till hälften.
Efter 24 timmar: All kolmonoxid har försvunnit ur kroppen. Lungorna börjar rensa bort slaggprodukter.
Efter 48 timmar: Inget nicotin finns kvar i kroppen. Du får lättare att känna smak och lukt.
Efter 72 timmar: Det blir lättare att andas, bronkerna börjar slappna av och vidgas. Den allmänna energinivån ökar.
Efter 2 till 12 veckor: Blodcirkulation och lungkapacitet förbättras. Nu blir det till exempel lättare att promenera.
Efter 3 till 9 månader: Lungkapaciteten har ökat med 10 %. Tidigare rök hosta försvinner.
Efter 5 år: Risken för hjärtinfarkt har minskat till ungefär hälften.
Efter 10 år: Riskern för lungcancer har minskat till hälften.
Källa: Everyday