Hej och välkommen till Novellen!

Novellen är ett forum med inriktning på litteratur, noveller, poesi,
lyrik, dikter, funderingar och allmänt prat om nyss nämda ämnen.