Kategorier

 
     
Kommentarer
Spara text
 
   

FÖRTRYCK - GENUS – FEMINISM - GENDER

GENUS – FEMINISM - GENDER
Tre begrepp – nya i vårt vardagliga språkbruk även om samtliga har anor.
Dessa har kommit att prägla debatten i media på senare tid inte minst genom ”FI´s” deklaration och agerande inför kommande val till riksdagen.
Dessa begrepp står för mycket påtagliga förhållanden i vår vardag.
Bland annat en påtagligt ojämnlik lönesättning som vi förvisso tagit upp i andra diskussioner här i forumet.

Ordet GENUS är latin och betyder härkomst, släkt, stam, kön och är den grammatiska termen för femininum ...

Ordet FEMINISM handlar i första hand om att tillvarata kvinnors intressen i ett manligt dominerat samhälle.

Ordet GENDER erkänner ett bredare spectrum av könsyttringar. Folkliga rörelser med denna beteckning arbetar vanligen för rätten för var och en att få uttrycka sin personliga könsyttring fritt och utan konventionella mallar (stereotyper), diskriminering, och hot om våld.


Dessa tre begrepp har ett gemensamt – nämligen FÖRTRYCK.

I alla mänskliga relationer förkommer det förtryck av olika slag.
Somliga är så sublima att det är svårt att uppfatta det, medan andra är så grova att man antingen tappar andan eller blir fly förbannad och markerar att något sådant finner man sej inte i.
"De fem härskarteknikerna"

En norsk kvinnoforskare, Berit Ås, har utarbetat det som brukar kallas för "de fem härskarteknikerna". Särskilt vanliga är de i det offentliga livet och i arbetslivet. De är viktiga att lära sig, både för kvinnor och män.
Osynliggörande
Förlöjligande
Undanhållande av information.
Dubbelbestraffning
Påförande av skuld och skam.

Nu är det fel att tro att bara kvinnor råkar ut för dessa förtyck från män – nej, kvinnor är experter på att också förtrycka varandra med just dessa härskartekniker.
Även män som av omgivningen ses som obekväma kan råka ut för dem och de män som själva vill undvika att tillämpa dem har all anledning känna till dem.

Och som man arbetande i kvinnodominerade (enkönat kvinnliga) arbetsmiljöer är det inte helt ovanligt att det är mannen som drar det kortaste stråt under denna kamp eller förtrycksprocess..

Den stora frågan är fortfarande – Vad kan vi göra för att inte förtrycka varandra?
Det skulle vara intressant med lite kreativitet – och inte som det brukar i sådana frågor - mer förtryck, mer skuldbeläggande med avseende på vad var och en har mellan benen.
Det handlar om vilken kultur vi lever i och vilken kultur vi vill leva i.

 

Share to Facebook Share to Twitter More...
 
 
 
 

  FÖRTRYCK - GENUS – FEMINISM - GENDER | Novellen | Små prat

Jag har nog råkat ut för en del härskar tekniker av chefer.Man vet att man gjort ett bra jobb men ändå är chefen inte nöjd.

Han ändrar åsikter och säger att han alldrig tyckt det han tyckte förut.

Han vill ha saker på ett sett ena dan o ett den adra dagen.Till att börja med förstog jag inte vad han höll på med för han beteende värkade ologiskt, rent av elakt, men senare läste jag om dom olika härskarteknikerna ngt stans och då föll bitarna på plats.Som tur är så har jag en stark självkänsla så jag berördes inte nämnvärt av det. Tänkte att ja ja det är mitt jobb och det är han som betalar min lön och jag vet att jag gör ett bra jobb.

/// kim
Visa artikel
Kommentera

Förnamn
 
   
Rubrik
 
   
E-post (Om du vill bli meddelad när någon skriver.)
 
   
Text

(Logga in för att kunna lägga till bild!)
För att skydda oss från spam, klicka i dom gröna rutorna!
Spam Check 2.0 © JW  D E S I G N