Kategorier

 
   

Festvisor

         
  När det våras ibland bergen
Kommentarer (1)    
 
  Skål gott folk
 
  Ära vare dryckerna
 
  Välkomstvisa
 
  Åh, Svenne!
 
  Vid skövlade bord
 
  Vänner kära
 
  På vår glada fest
 
  Vi tar en enkel liten sång
 
  Tackvisa
 
  Varenda skåning han tycker om
 
  Vi har kommit fram till festen
 
  Välkomna hit
 
  Vinet i glaset
 
  Riddare av det runda bordet
 
  Vid svensexan
 
  Välkommen hit
 
  Var välkommen!
 
  Skånska nationernas madavisa i Lund
 
  Säg skål med ett leende