Kategorier

 
       
   

945 Industrilampa

Fungerande gammal industrilampa med klämma
Försedd med två meter lång gummisladd, ojordad stickpropp
Svensktillverkad från AB Sveam i Malmö.