Kategorier

 
       
   

1258 Spira (nytillverkning)

Spira av nyare tillverkning
Höjd ca 45 cm.