Kategorier

 
     
Kommentarer
Spara text
 
   

Han Önskar Att Hans Älskade Vore Död av W.B. Yetas

William Butler Yetats inledde sin författarbana redan vid 20 års ålder. Han kom att skriva, mer eller mindre oavbrutet, fram till sin död och han uppfattades då, vid 73-års ålder som den engelskspråkiga världens störtste poet.

Han kom tidigt att intressera sig för mystik i olika former, keltisk mytologi och irländska folksagor och dessa intressen kan sammantaget sägas utgöra kärnan i hela hans omfattande författarskap. Yeats kom även att utforma en egen mystisk, visionär livsåskådning, en blandning av keltisk mytologi, teosofi, spiritism, kabbala och ockultism. Han kom att predikade den kristna erans stundande undergång och var en rabiat motståndare till industrialismen, vilken han ansåg hade misslyckats att finna ”en djupare sanning” och bara ledde till en ökad materialism och alienation. Ett sökande efter ”sanningen” kom för Yeats att bli liktydig med en utmaning av vetenskap och förnuftstro. I hätska tal och artiklar kom han att angripa medelklassens materialism emedan han prisade det "romantiska Irland" aristokratins, som han upplevde det, äkta konservatism och bondelivets sensuella, naturliga leverne.

Många kom att kritisera hans tankebyggnad och bland kritikerna fanns bl.a. hans yngre landsman James Joyce, vilken såg honom som en lysande diktare, men en ytterst tvivelaktig tänkare. En kritik som dock inte avskräckte Yeats. Även om han ständigt fick gå i polemik med de som vägrade acceptera de ideér han framförde, fortsatte han ihärdigt att bedyra den betydelsen de hade för hans författarskap och faktum är, vilket med facit i hand kan konstateras, att Yeats fann en formel för att sammanlänka sina mystiskideologiska tankegångar med utsökt skaldekonst.

Yeats var även en aktiv nationalist och drömde om ett Irland befriat från Englands hegemoni. Han var för en kortare period politiskt aktiv, men aldrig politiskt korrekt och han såg både politiken och den väpnade kampen mot England som mindre relevant. En icke framkomlig väg. Han lät istället grunda ett litterärt sällskap vilket ombesörjde att bibliotek sattes upp på den irländska landsbygden och han såg folkbildningen och de irisk-keltiska traditionerna som medel att nå en moralisk och litterär revolution på Irland, i vars förlängning det brittiska oket kunde kastas av för att bereda plats åt en upphöjd andlighet med rötter i gaelisk hedendom och all mänsklig visdom; en utopisk nation av heroer - en ny tidsålder.

Om man ser till svenska förhållande kan konstateras att Yeats - trots att han 1923, då han parentetiskt kan sägas fortfarande hade sina starkaste diktsamlingar framför sig, tilldelades nobelpriset i litteratur - förblivit i det närmaste oöversatt. Av hans närmare 400 dikter fanns till för några få år sedan endast ett 15-tal översatta till svenska. Detta råder nu den utmärkta urvalsvolymen ”Han önskar att hans älskade vore död” bot på.

Boken utgör med sina 52, i kronologisk ordning presenterade dikter en väl avvägd urvalsvolym. Här finns hans tidiga traditionalistiska, romantiska, känslosamma och drömska diktning men även hans senare modernistiska, mer insiktsfulla, verklighetsförankrade och samtidsorienterade diktning presenterad. Då Yeats, även om hans dikter allt som oftast är konkreta och handfasta, ändock måste ses som extremt svåröversatt och mycket av det som är storslaget i verserna - ordmusiken, tätheten, tonfallet, språkets vighet, ordlekarna o.s.v. – i hög grad går förlorat i översättning, är det givetvis önskvärt att läsa honom på engelska och boken presenterar samtliga 52 dikter både på svenska och i engelskt original. Detta inbjuder, på ett utmärkt sätt till en jämförande studie av de om än konkreta och handfasta ävenledes många gånger gäckande och mångtydiga dikerna. Till detta följer att boken dessutom bjuder på kortfattade kommentarer till samtliga dikter. Kommentarer vilka ger diverse historiska och praktiska upplysningar, söker förklara dunkelheter och när så behövs söker leda läsaren på rätt spår.

Sammantaget utgör, för de som inte upplever sig beredda att läsa de engelskspråkiga utgåvorna av Yeats verk, ”Han önskar att hans älskade vore död” en utmärkt introduktion till denne författares poesi. Tillsammans med den likaledes nyligen utgivna prosasamlingen ”Flamman & Skuggan” kan man nu för första gången få en relativt heltäckande bild av denne irländske gigant på det svenska språket.

 

 
 
 

 
Kommentera

Förnamn
 
   
Rubrik
 
   
E-post (Om du vill bli meddelad när någon skriver.)
 
   
Text

(Logga in för att kunna lägga till bild!)
För att skydda oss från spam, klicka i dom gröna rutorna!
Spam Check 2.0 © JW  D E S I G N