Kategorier

 
     
Kommentarer
Spara text
 
   

Att bilda familj?

Jag har en vän från Gambia i Västafrika. Han berättade en historia för mig som gjorde stort intryck på mig och som öppnade mina ögon. Det handlar om hur man bildade familj förr i tiden och som lever kvar än idag.

Tänk dig en ung man som bor på landsbygden i Afrika och som vill bilda familj. Det första han behöver är ett hus för honom att bo i med sin familj. När den detaljen är avklarad ger sig den unge mannen ut på en lång resa för att söka sig en hustru. Han måste resa långt bort, minst trettio mil från sitt hus, till trakter där han inte är känd.

Under förevändning att han har ett annat ärende i trakten kan han uppehålla sig där utan att väcka alltför stort uppseende. Mycket diskret studerar han de unga könsmogna kvinnorna som finns på orten och han väljer omsorgsfullt ut en av dem, den som han vill taga sig till en hustru.

Ytterst diskret studerar han den utvaldas dagliga rutiner och avvaktar ett lämpligt tillfälle. När ingen ser det går han till attack mot sin utvalda hustru och tar henne som en fånge och för bort henne från trakten utan att någon ser det. Det är ett ytterst farligt företag. Han tvingar sin tilltänkta att följa med på den långa resan tillbaka till mannens hus.

När de kommer "hem" till mannens hus blir den utvalda unga kvinnan inlåst i huset. Hon blir våldtagen upprepade gånger tills hon blir gravid. Den unga kvinnan hålls inlåst i huset under hela graviditeten och det är först när hon har fött barnet som hon får vissa lindringar i sin fångenskap.

När kvinnan fött sitt tredje barn får hon all sin frihet tillbaka. Då anses kvinnan vara så uppbunden till mannen och huset genom sina barn och då brukar hon välja att frivilligt stanna kvar hos mannen och barnen.

Mannen måste under tiden han håller sin hustru fången utföra en svår balansgång genom att samtidigt försöka vinna henne genom godhet. Om han lyckas med det finns det förutsättningar att det blir en lycklig familj.

Så ser många afrikanska familjer ut än idag. Fenomenet är mycket välkänt och ingår i uppfostran av alla unga flickor. De vet att de kanske en dag blir bortrövade av en främmande man ...


Jag har en annan vän som är indian, dvs nordamerikansk indian. Hans mamma är indianska och hans pappa är europé. Jag frågade min vän från vilken stam hans mamma kom ifrån och fick det förbluffande svaret att han inte visste det. Inte ens hans mamma visste det.

Han förklarade saken med att de nordamerikanska indianerna brukade röva bort kvinnor från varandra och detta förekom i en sådan stor omfattning att de till slut själva tappade bort räkningen på vem som var vem. Detta var den egentliga anledningen till att de olika indianstammarna låg i krig med varandra.


Det fick mig att tänka på judarnas gamla krigslagar som jag läst om i Gamla Testamentet. Där stod det att så snart men hade intagit en stad skulle allt mankön dödas, även barn. Endast kvinnorna skonades och dessa togs upp, assimilerades, i den egna befolkningen. I själva verket var det om kvinnorna som striden stod.


Kvinnor har alltså sedan urminnes tider alltid betraktats som en handelsvara eller ett krigsbyte av männen. Det är först under de senaste fyra femhundra åren, under romantiken, som de ideal uppstod som är så förhärskande i åtminstone västvärlden idag, om ett gentlemannamässigt uppträdande, osv.


Det är kanske en sak som man bör hålla i minnet?

larserlandsson
 

Share to Facebook Share to Twitter More...
 
 
 
 

 
Kommentera

Förnamn
 
   
Rubrik
 
   
E-post (Om du vill bli meddelad när någon skriver.)
 
   
Text

(Logga in för att kunna lägga till bild!)
För att skydda oss från spam, klicka i dom gröna rutorna!
Spam Check 2.0 © JW  D E S I G N