Kategorier

 
     
Kommentarer
Spara text
 
   

Det möjliga

DET MÖJLIGA

Ur ingenting

(en filosofisk fråga)

Det fullkomliga ”ingenting”
naggat i kanten av varat
av närvaron av något
som gör ingenting om intet.

(hur oändligt det än är)

Universum sägs växa

(Kan det inte vara precis tvärt om - dess energier krymper, men behåller sin position)

Väl ann...
13 miljarder ljusår
till vår tidshorisont
bakom denna endast spekulationer...

Denna horisont, en händelse i tiden
av oss kallad ”Big bang”
fast de bara var en krusning
i hyperuniversums tidrymd
i alltets oändlighet
återspeglat
i Jordens vattendrag
där vi metar abborrar

- en icke symbolisk realitet
för en hungrig mage...


---


ATT LEVA OCH LÄRA

Om konsten att leva som man lär
eller bryta döda principer

Ett val att välja
- död eller liv
så låter fortfarande frågan


---


DET INNERSTAS INRE

Motsättningarnas struktur i kaos
ur vilket varats gränser kristalliseras

Gränslöst är endast det
som inte går att leva.

- så som kärlek -

fast varje försök
leder oss närmare
det gränslösas centrum

Detta innerstas inre
var ur
medvetandet
kan träda ut i varat
var som helst

– magins nyckel
till medveten förändring
av varats villkor,
en eftersträvansvärd
paradox,,,

- men ?


---


Härur Du & Jag – Vi...

Motsättningen mellan
KÄRLEK

Den icke materiella frigivande
och den materiella bindande
begränsande
styrande
staplande
ägodelsräknande
rätvinkligt murande
förgörande ur sitt behov
av kontroll.

Därur nödvändigheten av dess motsatts
polariteters dynamiska jämvikt
för att ge livet en chans
att inte bara överleva...

”OM” överlevnad
– möjlig möjlighet
annars intet...

Detta intet
detta ingenting
omöjligt – i och med tanken

Tanken ”är” - uppenbarligen

Därför existerar
inte ingenting...
annat än som en isolerad omöjlighet
i en viss punkt – under en viss
obegränsad icketid...
(en hoppfullhet för någon ett trauma för någon annan)

Därur intet...

Härur Du & Jag – Vi...

Möjligheten till en

livets sökande fortsättning

finnande hudlängtans hudmöte

livsvarats kroppsliga essens

könens dans i glädjen över att finnas till

- Kärleksmöjligheta !

Närheta närhet,,,

sammansmältning

gränsupplösande föreningar av

medsatser / motsatser / ansatser

alla dessa slutförda försök
att hitta rätt
i sökandet efter
livets vidaregående
med bättre odds...
och en möjlighet till fullbordan
som om,,,
aldrig någonsin,,,
därför att horisonten,,,
där bakom,,,
- vad ?


---


Nästa steg

viljan att behärska
rummet – rumtiden
och det som skapar världen -

Orsakskraften!

Måtte inte den omogna människan,
det själsliga kartet
någonsin lyckas!

”ler”

Naturligtvis aldrig
därför
– kärlekens självbevarelsedrift
- kärlekens veto
det enda veto
som ur fullständigt ickevetande
kännande söker
livets värde
för en fortsatt existens
att bära kärleksfröet
till sin blomning
för sin sådd
av nya
frön...

 

 
 
 

  Det möjliga | Dikter, lyrik & poesi | Dikter, lyrik & poesi

"stum"Har svårt att finna ord

Kan inte finna ordmen,Har läst

Har tänkt

har beaktat


Kommentera

Förnamn
 
   
Rubrik
 
   
E-post (Om du vill bli meddelad när någon skriver.)
 
   
Text

(Logga in för att kunna lägga till bild!)
För att skydda oss från spam, klicka i dom gröna rutorna!
Spam Check 2.0 © JW  D E S I G N